Aktualności

Zarząd Spółki zawiadamia, że w dniu 17 lipca 2020 r., o godzinie 12.00, w siedzibie Spółki Energa SA przy Al. Grunwaldzkiej 472 w Gdańsku odbędzie się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. za rok obrotowy 2019.

Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. informuje, że od dnia 01 lipca 2020  roku została powołana  do składu Zarządu Spółki Pani Katarzyna Kazimierska obejmując funkcję Wiceprezesa.

Spółka ENERGA Informatyka i Technologie Sp. z o.o. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: WICEPREZESA ZARZĄDUSpółki ENERGA Informatyka i Technologie Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

25 maja 2020 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki odwołało ze składu Zarządu Pana Jarosława Abramczyka.

Skład Zarządu przedstawia się następująco:

Radosław Hrehorowicz - Prezes Zarządu,

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 (koronawirus), mając na względzie zdrowie i bezpieczeństwo naszych Pracowników i Klientów, a także zalecenia Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz stosowanie się do wytycznych służb sanitarnych...