Aktualności

Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. informuje, że z dniem 01 września 2020  roku został powołany do składu Zarządu Spółki Pan Andrzej Buczkowski obejmując funkcję Wiceprezesa.

Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. informuje, że z dniem 06 sierpnia 2020  roku został powołany do składu Zarządu Spółki Pan Wojciech Stańczak obejmując funkcję Prezesa.

Skład Zarządu przedstawia się następująco:

Wojciech Stańczak - Prezes Zarządu,

Spółka ENERGA Informatyka i Technologie Sp. z o.o. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: PREZESA ZARZĄDU Spółki ENERGA Informatyka i Technologie Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
Spółka ENERGA Informatyka i Technologie Sp. z o.o. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: WICEPREZESA ZARZĄDU Spółki ENERGA Informatyka i Technologie Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

Zarząd Spółki zawiadamia, że w dniu 17 lipca 2020 r., o godzinie 12.00, w siedzibie Spółki Energa SA przy Al. Grunwaldzkiej 472 w Gdańsku odbędzie się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. za rok obrotowy 2019.