Informacje ogólne o zakupach

Informacje na temat prowadzonych procesów zakupowych znajdują się na Platformie Zakupowej Connect: https://connect.orlen.pl

W prowadzonych przez Energa Informatyka i Technologie sp. z o.o. postępowaniach stosowane są zasady:
 • Uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców,
 • Proporcjonalności i przejrzystości,
 • Obiektywizmu i bezstronności.
  Ponadto, w prowadzonych postępowaniach niepublicznych:
 • Zamawiający zapewnia, że prowadzone przez niego negocjacje mają charakter poufny,
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cenowych lub aukcji elektronicznej z Wykonawcami na każdym etapie postępowania po złożeniu ofert, a przed rozstrzygnięciem postępowania,
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny. Wykonawcom nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu ani uprawnienie do wniesienia protestu lub odwołania.
 • Zamawiający wskazuje, że wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Niezależnie od wyniku prowadzonego postępowania, Zamawiający nie będzie odpowiedzialny, ani dłużny w jakikolwiek sposób za poniesione przez Wykonawcę koszty lub straty w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

Od Wykonawców Zamawiający wymaga:
 • Uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców,
 • Proporcjonalności i przejrzystości,
 • Obiektywizmu i bezstronności.
 • Zamawiający zapewnia, że prowadzone przez niego negocjacje mają charakter poufny,
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cenowych lub aukcji elektronicznej z Wykonawcami na każdym etapie postępowania po złożeniu ofert, a przed rozstrzygnięciem postępowania,
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny. Wykonawcom nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu ani uprawnienie do wniesienia protestu lub odwołania.

 

Energa Informatyka i Technologie sp. z o.o. nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), dalej: pzp. W przypadkach, gdy odbiorcą przedmiotu Zamówienia są spółki Grupy Energa podlegające przepisom pzp i przedmiot Zamówienia oraz jego wartość wskazują na obowiązek jej stosowania, postępowanie przeprowadzone jest zgodnie z zapisami pzp. W postępowaniu prowadzonym w oparciu o pzp Zamawiający realizuje proces z poszanowaniem zasad określonych w przepisach pzp oraz innych właściwych aktów prawnych oraz stosuje tryby i wzory dokumentów w niej wymagane.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem