Władze Spółki

Radosław Hrehorowicz
Radosław Hrehorowicz - Prezes Zarządu

Radosław Hrehorowicz jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Ukończył studia Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego. Od 20-stu lat realizuje programy/projekty informatyczne oraz transformacyjne, współpracując blisko z przedstawicielami jednostek biznesowych. Posiada duże doświadczenie w zarządzaniu złożonym portfelem projektów IT, zespołami projektowymi jak i organizacją IT działającą projektowo.

Ukończył liczne kursy i szkolenia w zakresie: zarządzania portfelem/programem/projektem, ryzykiem oraz oceny i ratowania projektów. Zna metodyki zarządzania projektami (PMI, PRINCE), zarządzania usługami IT (ITIL) oraz zwinnego wytwarzania oprogramowania (SCRUM, eXtreme Programming). Projektował i wdrażał metodyki zarządzania projektami i usługami IT w złożonych organizacjach. Swoje doświadczenie zdobywał pracując dla firm z branż: Farmacja, Telekomunikacja, Energetyka, Nieruchomości oraz Doradczej.

Piotr Niedźwiecki
Piotr Niedźwiecki - Wiceprezes Zarządu

Piotr Niedźwiecki jest absolwentem Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, gdzie ukończył kierunek zarządzanie przedsiębiorstwem. Ukończył także studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Jest również absolwentem studiów MBA Executive w Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie. Uczestnik wielu kursów i szkoleń z zakresu rynku kapitałowego. Posiada szeroką wiedzę i wieloletnie doświadczenie w zakresie rynku kapitałowego, zarządzania i oceny ryzyka. Zasiadał w radach nadzorczych i zarządach spółek kapitałowych, w tym z udziałem Skarbu Państwa. Od 2016 roku jest związany z Grupą Energa.

W latach 2016-2017 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Energa Obrót SA. Od 2018 roku pełni funkcję wiceprezesa Zarządu Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o.