Władze Spółki

Wojciech Stańczak - Prezes Zarządu

Pełni funkcję Prezesa Zarządu Energa Informatyka i Technologie od 6 sierpnia 2020 roku. Jest absolwentem Wydziału Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Szczecinie. Od początku swej kariery związany z branżą IT. Posiada bogate, wieloletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w zakresie rozwoju operacyjnego i korporacyjnego. Stawia na budowanie silnej kultury firmy opartej na wysokich standardach, która jest zintegrowana i przejrzysta. Z Grupą Kapitałową ORLEN związany od 2003 roku.

Katarzyna Kazimierska - Wiceprezes Zarządu

Uzyskała tytuł magistra na kierunku prawo oraz na kierunku administracja na Uniwersytecie Gdańskim. Absolwentka  programu Executive Master of Business Administration. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu rozwoju regionalnego i funduszy strukturalnych UE – kierowanie projektami  oraz z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi na Uniwersytecie Gdańskim. Od czterech lat związana z Grupą Energa gdzie odpowiadała za realizację zadań z obszaru personalnego. Posiada wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze administracyjnej podmiotów, które zdobyła prowadząc własną działalność gospodarczą w tym zakresie. Dysponuje wiedzą i doświadczeniem w obszarze personalnym, prawno-administracyjnym oraz marketingu i komunikacji.

Andrzej Buczkowski - Wiceprezes Zarządu

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Wiedzę zdobytą podczas studiów magisterskich wzbogacił studiami podyplomowymi na Politechnice Warszawskiej: Zarządzanie zasobami IT. Przez 15 lat związany z branżą telekomunikacyjną, w której doświadczenie zdobył w wielu obszarach działania przedsiębiorstwa: marketing, sprzedaż, IT. Od 2013 roku ściśle związany z branżą energetyczną. Menedżer z wieloletnim stażem, odpowiedzialny między innymi za utrzymanie i rozwój systemów klasy CRM i Billing oraz budowanie strategii migracji środowisk IT do nowego centralnego rozwiązania w Grupie PGE. Od 2018 do 2020 odpowiedzialny w Grupie Energa za nadzorowanie całości działalności obszaru IT.

Robert Łuczak - Prokurent
Krzysztof Kołaczkowski - Prokurent