Władze Spółki

Radosław Hrehorowicz
Radosław Hrehorowicz - Prezes Zarządu

Radosław Hrehorowicz jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Ukończył studia Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego. Od 20-stu lat realizuje programy/projekty informatyczne oraz transformacyjne, współpracując blisko z przedstawicielami jednostek biznesowych. Posiada duże doświadczenie w zarządzaniu złożonym portfelem projektów IT, zespołami projektowymi jak i organizacją IT działającą projektowo.

Ukończył liczne kursy i szkolenia w zakresie: zarządzania portfelem/programem/projektem, ryzykiem oraz oceny i ratowania projektów. Zna metodyki zarządzania projektami (PMI, PRINCE), zarządzania usługami IT (ITIL) oraz zwinnego wytwarzania oprogramowania (SCRUM, eXtreme Programming). Projektował i wdrażał metodyki zarządzania projektami i usługami IT w złożonych organizacjach. Swoje doświadczenie zdobywał pracując dla firm z branż: Farmacja, Telekomunikacja, Energetyka, Nieruchomości oraz Doradczej.

Piotr Niedźwiecki
Piotr Niedźwiecki - Wiceprezes Zarządu

Piotr Niedźwiecki jest absolwentem Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, gdzie ukończył kierunek zarządzanie przedsiębiorstwem. Ukończył także studia podyplomowe o specjalności „Ubezpieczenia Gospodarcze” na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Uczestnik wielu kursów i szkoleń z zakresu rynku kapitałowego. Posiada szeroką wiedzę i wieloletnie doświadczenie w zakresie rynku kapitałowego, zarządzania i oceny ryzyka. Zasiadał w radach nadzorczych i zarządach spółek kapitałowych, w tym z udziałem Skarbu Państwa. Od 2016 roku jest związany z Grupą Energa.

W latach 2016-2017 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Energa Obrót SA. Od 2018 roku pełni funkcję wiceprezesa Zarządu Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o.

Jarosław Abramczyk
Jarosław Abramczyk - Wiceprezes Zarządu

Jarosław Abramczyk jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej studiów o kierunku Cybernetyka Ekonomiczna i Informatyka. Ukończył także studia podyplomowe w zakresie „Zarządzanie Instytucją Finansową” w Szkole Głównej Handlowej. Manager z ponad 27 letnim doświadczeniem na stanowiskach managerskich w instytucjach międzynarodowych i krajowych. Posiada szerokie doświadczenie w zarządzaniu dużymi zespołami, różnymi organizacjami IT jak i prowadzeniu projektów informatycznych.

W latach 2017 – 2018 zarządzał Centrum Informatyki Resortu Finansów. Wcześniej Członek Zarządu FM Bank SA, Dyrektor Zarządzający IT w Banku Pocztowym SA, Dyrektor Operacyjny w HSBC Bank Polska SA. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w WestLB Bank Polska SA, Polskim Banku Rozwoju SA i innych przedsiębiorstwach świadczących usługi informatyczne. Brał udział w uruchomieniu działalności operacyjnej dwóch banków w Polsce. Odpowiedzialny za przygotowanie i wdrożenie: strategii Informatycznych, projektów informatycznych, rozwój systemów, procesów i produktów.