Historia

Energa ITE siedziba

Energa Informatyka i Technologie powstała 29 czerwca 2011 roku jako efekt reorganizacji obszaru Informatyki i Telekomunikacji w Grupie Energa. Koncepcja działalności nowej spółki została przygotowana w ramach realizowanego w 2011 roku Programu Transformacji IT. Operacyjne pryncypia działalności Spółki, jej struktura organizacyjna oraz ramowy zakres odpowiedzialności zostały przygotowane tak, aby w połączeniu z zadaniami koordynacyjnymi realizowanymi przez Centrum Zarządzania Aktywami i IT Energa SA całkowicie odpowiadały na zapotrzebowanie spółek Grupy Energa.

W początkowym okresie działalności, EITE tworzyły zespoły IT ze spółek Zep-Info, Energa Operator i Energa SA, a aktywność spółki skupiona była na budowie nowych procesów operacyjnych, umożliwiających optymalne i spójne świadczenie usług dla wszystkich klientów. Szczególny nacisk położony został na wdrożenie procesów zarządzania incydentem, zarządzania zdarzeniami, zarządzania zgłoszeniami oraz budowie Service Desku. Kolejnym etapem było uruchomienie projektu optymalizacji kosztowej oraz budowa nowych oddziałów w obszarze wytwarzania oprogramowania, a także optymalizacji procesów.

W 2017 r Zarządowi EITE została powierzona rola Lidera Zespołu w zakresie Centralizacji IT w Grupie Energa. EITE w 2018 roku stanie się centrum zakupowym IT w Grupie Energa.

Obecnie spółka zatrudnia ponad 200 pracowników odpowiedzialnych za świadczenie profesjonalnych usług IT w sferze aplikacji, infrastruktury oraz wsparcia użytkowników.