Kontakt

Energa siedziba1. Adres siedziby:

Aleja Grunwaldzka 472A
80-309 Gdańsk
tel. 58 527 90 00

2. Formularz kontaktowy:
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zgłoszenia, zgodnie z treścią ustawy z dn. 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. Nr 1000).

3. Dane rejestrowe Spółki:

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,

VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

KRS 00003‍91862, NIP: 957-105-‍91-90, Regon 2214‍62531

Kapitał zakładowy/wpłacony 35.343.500 zł