Informacja o powołaniu Wiceprezesa Zarządu

Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. informuje, że z dniem 01 września 2020  roku został powołany do składu Zarządu Spółki Pan Andrzej Buczkowski obejmując funkcję Wiceprezesa.

Skład Zarządu przedstawia się następująco:

Wojciech Stańczak - Prezes Zarządu,

Katarzyna Kazimierska - Wiceprezes Zarządu,

Andrzej Buczkowski - Wiceprezes Zarządu.