Informacja o powołaniu Prezesa Zarządu

Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. informuje, że z dniem 06 sierpnia 2020  roku został powołany do składu Zarządu Spółki Pan Wojciech Stańczak obejmując funkcję Prezesa.

Skład Zarządu przedstawia się następująco:

Wojciech Stańczak - Prezes Zarządu,

Katarzyna Kazimierska - Wiceprezes Zarządu.