Audyt ISO 27001 zakończony sukcesem

Informujemy, że Audyt Nadzoru na zgodność Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji przeprowadzony w naszej Spółce zakończył się pełnym sukcesem. Audytorzy uznanej na rynku firmy audytorskiej TuV Nord wysoko ocenili naszą organizację pod kątem zarządzania w obszarze bezpieczeństwa informacji i jednogłośnie potwierdzili, że Spółka ENERGA Informatyka i Technologie funkcjonuje zgodnie z normą PN-ISO/IEC 27001:2017 oraz zdecydowali o przedłużeniu ważności certyfikatu o kolejny rok.