Infrastruktura IT

Posiadamy szerokie kompetencje w zakresie projektowania i eksploatacji infrastruktury telekomunikacyjnej i informatycznej. Dbamy o to, aby usługi były świadczone na najwyższym poziomie dostępności i bezpieczeństwa.

Kolokacja - udostępnienia powierzchni serwerowni:

Usługa dedykowana jest dla wszystkich przedsiębiorstw bez względu na ich wielkość oraz branżę w jakiej działają.

Jesteśmy właścicielem centrum przetwarzania danych w Płocku oraz najwyższej jakości powierzchni serwerowych. W ramach tej usługi EITE oferuje zabezpieczoną powierzchnię serwerowni, dostosowaną pod konkretnego klienta.

Dla klientów biznesowych w ramach usługi kolokacji infrastruktury informatycznej oferujemy:

Udostępnienie powierzchni serwerowni:

 • udostępnienie określonej powierzchni serwerowej,
 • podłoga techniczna 60 cm od posadzki,
 • szerokość drzwi na drodze do serwerowni 1100cm x 2100cm (w świetle),
 • infrastruktura teletechniczna umożliwiająca rozprowadzenie światłowodów oraz okablowania strukturalnego nad szafami serwerowymi.

System dostępu, ochrony i monitoringu pomieszczeń serwerowni:

 • kontrola dostępu do pomieszczenia serwerowni: kod dostępu/karta dostępu,
 • monitoring pomieszczenia serwerowni czujniki ruchu/temperatury/zadymienia - ppoż., kamery,
 • zdalny dozór zainstalowanych systemów technicznych: komputerowy system dozoru.

System klimatyzacji i gaszenia pomieszczeń serwerowni:

 • całkowita moc chłodzenia 320kW;
 • temperatura 22 tw = 22°C +- 2°C, bez przekraczania 24°C,
 • wilgotność w przedziale 40% do 60% przy założeniu max. dopuszczalnej wilgotności 80% bez kondensacji,
 • klasa czystości: nawiew powietrza wentylacyjnego poprzez filtry klasy EU-4,
 • nadciśnienie/Podciśnienie: dla pomieszczenia serwerowni przyjmuje się nadciśnienie,
 • zapasowy system klimatyzacji: szafy klimatyzacji precyzyjnej system N+1,
 • system gaszenia - oparty na czujnikach ppoż., gaszenie gazem technicznym.

Zasilanie serwerowni wraz z zasilaniem rezerwowym i podtrzymaniem zasilania:

 • zasilanie z dwóch niezależnych źródeł (transformatorów i pól NN) zabezpieczone dodatkowo 2 agregatami po 500 kVA z możliwością pracy 24 godzin na zbiorniku paliwa,
 • gwarantowany poziom zasilania 630kW niezależne dwie szyny zasilające,
 • zasilanie rezerwowe: 100 % mocy odbiorów podstawowych,
 • podtrzymanie zasilania: zasilanie na czas min 15 minut ciągłej pracy – podtrzymanie zapewnione przez baterię akumulatorów (UPS) 400/230V.

Zapewniamy zdalny dostęp do kolokowanej infrastruktury.

Kontakt:

EITE Zapytania Ofertowe eite.zapytaniaofertowe@energa.pl