Zwyczajne Zgromadzenia Wspólników

Zarząd Spółki zawiadamia, że Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. za rok obrotowy 2017, odbędzie się w dniu 29 czerwca 2018 roku o godzinie 13.00 w siedzibie Spółki Energa SA przy Al. Grunwaldzkiej 472 w Gdańsku.