Aktualności

Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. informuje, że w dniu 17 września 2018 roku został powołany do składu Zarządu Spółki Pan Piotr Niedźwiecki obejmując funkcję Wiceprezesa.

Zarząd Spółki zawiadamia, że Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. za rok obrotowy 2017, odbędzie się w dniu 29 czerwca 2018 roku o godzinie 13.00 w siedzibie Spółki Energa SA przy Al. Grunwaldzkiej 472 w Gdańsku.

Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. informuje, iż w dniu 26 kwietnia 2018 roku do składu Zarządu Spółki został powołany Pan Sławomir Szewczyk, który objął funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki Energa Informatyka i Technologie.

Załącznik nr 2 w wersji edytowalnej.

W załączeniu zgłoszenie o dopuszczenie do udziału w Dialogu Technicznym w wersji edytowalnej.