Aktualności

Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. informuje, że Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki w dniu 25 czerwca 2019 r., działając na podstawie art.

Zarząd Spółki zawiadamia, że w dniu 25 czerwca 2019 r., o godzinie 11.00, w siedzibie Spółki Energa SA przy Al. Grunwaldzkiej 472 w Gdańsku (pokój 510) odbędzie się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. za rok obrotowy 2018.

W dniu 6 lutego 2019 roku Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o., po przeprowadzonej przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego procedurze sprawdzającej, otrzymała świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego i trzeciego stopnia, potwierdzające zdolność.

Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. informuje, że w dniu 17 września 2018 roku został powołany do składu Zarządu Spółki Pan Piotr Niedźwiecki obejmując funkcję Wiceprezesa.