Władze Spółki

Radosław Hrehorowicz
Radosław Hrehorowicz - Prezes Zarządu

Radosław Hrehorowicz jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Ukończył studia Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego. Od 20-stu lat realizuje programy/projekty informatyczne oraz transformacyjne, współpracując blisko z przedstawicielami jednostek biznesowych. Posiada duże doświadczenie w zarządzaniu złożonym portfelem projektów IT, zespołami projektowymi jak i organizacją IT działającą projektowo.
Ukończył liczne kursy i szkolenia w zakresie: zarządzania portfelem/programem/projektem, ryzykiem oraz oceny i ratowania projektów. Zna metodyki zarządzania projektami (PMI, PRINCE), zarządzania usługami IT (ITIL) oraz zwinnego wytwarzania oprogramowania (SCRUM, eXtreme Programming). Projektował i wdrażał metodyki zarządzania projektami i usługami IT w złożonych organizacjach. Swoje doświadczenie zdobywał pracując dla firm z branż: Farmacja, Telekomunikacja, Energetyka, Nieruchomości oraz Doradczej.

.
Sławomir Szewczyk - Wiceprezes Zarządu

Sławomir Szewczyk jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, Wydziału Elektroniki. Ukończył studia Executive MBA w Szkole Głównej Handlowej oraz University of Minnesota.
Jest doświadczonym managerem w zakresie zarządzania dostarczaniem profesjonalnych i złożonych usług IT, Telekomunikacyjnych, BPO,
oraz Call Center w ramach polskich i międzynarodowych firm.
Tworzył i rozwijał Centra Usług Wspólnych IT oraz BPO w polskich grupach kapitałowych w sektorze energetycznym. Posiada wieloletnie doświadczenie w usługach związanych z obsługą klienta
oraz utrzymywaniem rozległych sieci telekomunikacyjnych
i rozproszonej infrastruktury IT. Manager z ponad 15 letnią praktyką
w zarządzaniu, transformowaniu oraz rozwijaniu kompetencji dużych
i rozproszonych zespołów ekspertów - wielokrotnie zespoły liczyły ponad 100 specjalistów znajdujących się w kilku lokalizacjach w Polsce i/lub w różnych krajach Europy.