ENERGA Informatyka i Technologie

Aktualności

Informujemy, że spółka Energa Informatyka i Technologie ogłosiła dialog techniczny dot. Systemu billingowego dla Wielkiego Odbioru.

Energa Informatyka i technologie Sp. z o.o. informuje, iż w związku z rezygnacją pani Katarzyny Woś z pełnionej funkcji Członka Zarządu Spółki Energa Informatyka i Technologie, od dnia 14.03.2018 r.

ENERGA Informatyka i Technologie Sp. z o.o. informuje, iż w związku z rezygnacją Pana Tomasza Wiatraka z pełnionej funkcji Członka Zarządu Spółki ENERGA Informatyka i Technologie Sp. z o.o. od dnia 01.03.2018 roku skład Zarządu przedstawia się następująco: Radosław Hrehorowicz - Wiceprezes Zarządu, Katarzyna Woś - Wiceprezes Zarządu.

W kolejnych zakładkach znajdą Państwo informacje o naszej spółce oraz ofertę handlową: